سه شنبه ۲۳ دی ۹۹

ثبت نام بدون کنکور

ثبت نام بدون کنکور

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی مکانیک - ساخت و تولید قالبهای فلزی دانشگاه آزاد

۴۲۲ بازديد

 

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی مکانیک - ساخت و تولید قالبهای فلزی دانشگاه آزاد

دوره های بدون کنکور کاردانی فنی مکانیک - ساخت و تولید قالبهای فلزی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی مکانیک - ساخت و تولید قالبهای فلزی دانشگاه آزاد هرساله در دو نیمسال تحصیلی صورت می گیرد و داوطلبان میتوانند به صورت بدون آزمون در رشته مورد علاقه خود تحصیل نمایند.

دوره های بدون کنکور رشته های کاردانی فنی مکانیک - ساخت و تولید قالبهای فلزی دانشگاه آزاد در راستای جذب دانشجو هرساله در دو نوبت ورودی مهر و ورودی بهمن در مقاطع کاردانی پیوسته – ناپیوسته و کارشناسی پیوسته – ناپیوسته برگزار می گردد و با توجه به تنوع رشته های ارائه شده در این دوره ها ، متقاضیان زیادی تمایل به ثبت نام و ورود به کاردانی فنی مکانیک - ساخت و تولید قالبهای فلزی دانشگاه آزاد هستند.

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه آزاد

۳۶۷ بازديد


ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه آزاد

دوره های بدون کنکور کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه آزاد هرساله در دو نیمسال تحصیلی صورت می گیرد و داوطلبان میتوانند به صورت بدون آزمون در رشته مورد علاقه خود تحصیل نمایند.

دوره های بدون کنکور رشته های کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه آزاد در راستای جذب دانشجو هرساله در دو نوبت ورودی مهر و ورودی بهمن در مقاطع کاردانی پیوسته – ناپیوسته و کارشناسی پیوسته – ناپیوسته برگزار می گردد و با توجه به تنوع رشته های ارائه شده در این دوره ها ، متقاضیان زیادی تمایل به ثبت نام و ورود به کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه آزاد هستند.

 

ثبت نام رشته کاردانی فنی لوازم خانگی بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

۳۴۹ بازديد

ثبت نام رشته کاردانی فنی لوازم خانگی بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی لوازم خانگی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی لوازم خانگی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی لوازم خانگی را انتخاب و  تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی بایستی از شرایط تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی بخصوص رشته کاردانی فنی لوازم خانگی مطلع بوده و اطلاعاتی را در موردی شرایط و سرفصل ها و آینده شغلی رشته کاردانی فنی لوازم خانگی موجود در دانشگاه علمی کاربردی بدست آورند.

 

ثبت نام بدون کنکور رشته لوازم خانگی دانشگاه پیام نور

۳۶۲ بازديد

ثبت نام بدون کنکور رشته لوازم خانگی دانشگاه پیام نور

 

ثبت نام بدون کنکور رشته لوازم خانگی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته لوازم خانگی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد ، یک روش بدون آزمون و البته آسانتر جهت ورود داوطلبان به مقطع کارشناسی نیز با طرح بدون کنکور رشته لوازم خانگی دانشگاه پیام نور ارائه می دهد.

در چندسال اخیر تحصیل در رشته لوازم خانگی دانشگاه پیام نور بدلیل عدم اجبار حضور دانشجو در کلاس و همچنین شهریه پایین این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات مورد توجه بسیاری از داوطلبان قرار گرفته است و بسیاری از داوطلبان علاقه مند به شرکت در دوره های بدون کنکور پیام نور هستند.

 

ثبت نام رشته کاردانی فنی متالورژی - آزمون فلزات بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

۳۷۶ بازديد

ثبت نام رشته کاردانی فنی متالورژی - آزمون فلزات بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی متالورژی - آزمون فلزات : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی متالورژی - آزمون فلزات دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی متالورژی - آزمون فلزات را انتخاب و  تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی بایستی از شرایط تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی بخصوص رشته کاردانی فنی متالورژی - آزمون فلزات مطلع بوده و اطلاعاتی را در موردی شرایط و سرفصل ها و آینده شغلی رشته کاردانی فنی متالورژی - آزمون فلزات موجود در دانشگاه علمی کاربردی بدست آورند.

 

ثبت نام بدون کنکور رشته متالورژی - آزمون فلزات دانشگاه پیام نور

۴۰۰ بازديد

ثبت نام بدون کنکور رشته متالورژی - آزمون فلزات دانشگاه پیام نور

 

ثبت نام بدون کنکور رشته متالورژی - آزمون فلزات دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته متالورژی - آزمون فلزات دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد ، یک روش بدون آزمون و البته آسانتر جهت ورود داوطلبان به مقطع کارشناسی نیز با طرح بدون کنکور رشته متالورژی - آزمون فلزات دانشگاه پیام نور ارائه می دهد.

در چندسال اخیر تحصیل در رشته متالورژی - آزمون فلزات دانشگاه پیام نور بدلیل عدم اجبار حضور دانشجو در کلاس و همچنین شهریه پایین این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات مورد توجه بسیاری از داوطلبان قرار گرفته است و بسیاری از داوطلبان علاقه مند به شرکت در دوره های بدون کنکور پیام نور هستند.

 

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی متالورژی - آزمون فلزات دانشگاه آزاد

۴۰۶ بازديد


ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی متالورژی - آزمون فلزات دانشگاه آزاد

دوره های بدون کنکور کاردانی فنی متالورژی - آزمون فلزات دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی متالورژی - آزمون فلزات دانشگاه آزاد هرساله در دو نیمسال تحصیلی صورت می گیرد و داوطلبان میتوانند به صورت بدون آزمون در رشته مورد علاقه خود تحصیل نمایند.

دوره های بدون کنکور رشته های کاردانی فنی متالورژی - آزمون فلزات دانشگاه آزاد در راستای جذب دانشجو هرساله در دو نوبت ورودی مهر و ورودی بهمن در مقاطع کاردانی پیوسته – ناپیوسته و کارشناسی پیوسته – ناپیوسته برگزار می گردد و با توجه به تنوع رشته های ارائه شده در این دوره ها ، متقاضیان زیادی تمایل به ثبت نام و ورود به کاردانی فنی متالورژی - آزمون فلزات دانشگاه آزاد هستند.

 

ثبت نام رشته کاردانی فنی مخابرات - انتقال رادیویی بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

۳۷۴ بازديد

ثبت نام رشته کاردانی فنی مخابرات - انتقال رادیویی بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی مخابرات - انتقال رادیویی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی مخابرات - انتقال رادیویی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی مخابرات - انتقال رادیویی را انتخاب و  تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی بایستی از شرایط تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی بخصوص رشته کاردانی فنی مخابرات - انتقال رادیویی مطلع بوده و اطلاعاتی را در موردی شرایط و سرفصل ها و آینده شغلی رشته کاردانی فنی مخابرات - انتقال رادیویی موجود در دانشگاه علمی کاربردی بدست آورند.

 

ثبت نام بدون کنکور رشته مخابرات - انتقال رادیویی ساختمان دانشگاه پیام نور

۴۳۲ بازديد

ثبت نام بدون کنکور رشته مخابرات - انتقال رادیویی ساختمان دانشگاه پیام نور

ثبت نام بدون کنکور رشته مخابرات - انتقال رادیویی ساختمان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته مخابرات - انتقال رادیویی ساختمان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد ، یک روش بدون آزمون و البته آسانتر جهت ورود داوطلبان به مقطع کارشناسی نیز با طرح بدون کنکور رشته مخابرات - انتقال رادیویی ساختمان دانشگاه پیام نور ارائه می دهد.

در چندسال اخیر تحصیل در رشته مخابرات - انتقال رادیویی ساختمان دانشگاه پیام نور بدلیل عدم اجبار حضور دانشجو در کلاس و همچنین شهریه پایین این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات مورد توجه بسیاری از داوطلبان قرار گرفته است و بسیاری از داوطلبان علاقه مند به شرکت در دوره های بدون کنکور پیام نور هستند.

 

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی مخابرات - انتقال رادیویی ساختمان دانشگاه آزاد

۴۱۳ بازديد

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی مخابرات - انتقال رادیویی ساختمان دانشگاه آزاد

دوره های بدون کنکور کاردانی فنی مخابرات - انتقال رادیویی ساختمان دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی مخابرات - انتقال رادیویی ساختمان دانشگاه آزاد هرساله در دو نیمسال تحصیلی صورت می گیرد و داوطلبان میتوانند به صورت بدون آزمون در رشته مورد علاقه خود تحصیل نمایند.

دوره های بدون کنکوررشته های کاردانی فنی مخابرات - انتقال رادیویی ساختمان دانشگاه آزاددر راستای جذب دانشجو هرساله در دو نوبت ورودی مهر و ورودی بهمن در مقاطع کاردانی پیوسته – ناپیوسته و کارشناسی پیوسته – ناپیوسته برگزار می گردد و با توجه به تنوع رشته های ارائه شده در این دوره ها ، متقاضیان زیادی تمایل به ثبت نام و ورود به کاردانی فنی مخابرات - انتقال رادیویی ساختمان دانشگاه آزاد هستند.

 

زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور رشته اویونیک هواپیما دانشگاه پیام نور

۴۹۲ بازديد

ثبت نام بدون کنکور رشته اویونیک هواپیما دانشگاه پیام نور

 

ثبت نام بدون کنکور رشته اویونیک هواپیما دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته اویونیک هواپیما دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد ، یک روش بدون آزمون و البته آسانتر جهت ورود داوطلبان به مقطع کارشناسی نیز با طرح بدون کنکور رشته اویونیک هواپیما دانشگاه پیام نور ارائه می دهد.

در چندسال اخیر تحصیل در رشته اویونیک هواپیما دانشگاه پیام نور بدلیل عدم اجبار حضور دانشجو در کلاس و همچنین شهریه پایین این دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها و موسسات مورد توجه بسیاری از داوطلبان قرار گرفته است و بسیاری از داوطلبان علاقه مند به شرکت در دوره های بدون کنکور پیام نور هستند.

 

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی اویونیک هواپیما دانشگاه آزاد

۴۵۶ بازديد

ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی اویونیک هواپیما دانشگاه آزاد

دوره های بدون کنکور کاردانی فنی اویونیک هواپیما دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور کاردانی فنی اویونیک هواپیما دانشگاه آزاد هرساله در دو نیمسال تحصیلی صورت می گیرد و داوطلبان میتوانند به صورت بدون آزمون در رشته مورد علاقه خود تحصیل نمایند.

دوره های بدون کنکور رشته های کاردانی فنی اویونیک هواپیما دانشگاه آزاد در راستای جذب دانشجو هرساله در دو نوبت ورودی مهر و ورودی بهمن در مقاطع کاردانی پیوسته – ناپیوسته و کارشناسی پیوسته – ناپیوسته برگزار می گردد و با توجه به تنوع رشته های ارائه شده در این دوره ها ، متقاضیان زیادی تمایل به ثبت نام و ورود به کاردانی فنی اویونیک هواپیما دانشگاه آزاد هستند.

 

ثبت نام رشته کاردانی فنی اویونیک هواپیما بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

۴۶۵ بازديد

ثبت نام رشته کاردانی فنی اویونیک هواپیما بدون کنکور در دانشگاه جامع علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی اویونیک هواپیما : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته کاردانی فنی اویونیک هواپیما دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رشته کاردانی فنی اویونیک هواپیما را انتخاب و  تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی بایستی از شرایط تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی بخصوص رشته کاردانی فنی اویونیک هواپیما مطلع بوده و اطلاعاتی را در موردی شرایط و سرفصل ها و آینده شغلی رشته کاردانی فنی اویونیک هواپیما موجود در دانشگاه علمی کاربردی بدست آورند.